Geluksexpert ontrafelt het geheim van geluk in (werk)boek en app ‘De Geluksmeter’

Geluksexpert ontrafelt het geheim van geluk in (werk)boek en app ‘De Geluksmeter’

Geluksexpert en bewustzijnsonderzoeker Joost Vanhove is erin geslaagd om voor het eerst in kaart te krijgen wat iemands geluk bepaalt. De hoofdbestanddelen van geluk heeft hij in een uniek model gegoten, aan de hand waarvan ieders geluk kan worden gemonitord en vergroot. ‘De Geluksmeter’ bestaat uit een combinatie van het (werk)boek en de gratis Geluksmeter-app, en is een soort GPS voor het persoonlijke geluksniveau in de dagelijkse praktijk.